The Janusz Korczak Living Heritage Association This takes you to The Janusz Korczak Living Heritage Association home page. This takes you to the Jubilee page.

Picture of an article

Föreningen bildades 1971 vid Lärarhögskolan i Stockholm. Läs artikeln "Om möten ..." skriven av Leif Mathiasson i "Lärarnas Tidning" nr. 10 för mer information.

RETURN