The Janusz Korczak Living Heritage Association This takes you to The Janusz Korczak Living Heritage Association home page. This takes you to the Palestine page. This takes you to the Photo Index page. This takes you to the Monuments and Sculptures page.

Bridge between
Little and Great Ghetto


bridge icon Bridge between the between Little and Great Ghetto in Warszawa. View from Chlodna (street) mot Wronia (street). Janusz Korczak together with other teachers and 200 children passed over this bridge on their way to Umschlagsplatzen.

Från Krönika 1996.

...Vägen, som ledde från Sienna(gatan) genom Leszno(gatan), Karmelicka(gatan), Dzielna(gatan), Zamenhof(gatan) till Stawki-(gatan), kändes lång, det tog troligen 2 timmar, och när vi nådde porten (till Umschlagsplatzen) var det mitt på dagen. Värmen var outhärdlig, solen stekte. Korczak med barnen, Stefa (Wilczynska) och resten av personalen kom in på omlastningsplatsen. Från det ställe där jag stod, på cirka 30 meters avstånd, kunde jag se järnvägens sidospår och stillastående vagnar för kreaturstransport, några av dem redan färdiglastade, några öppna med små taggtrådsförsedda fönster. Över hela området kändes en klorlukt, som irriterade...

BACK RETURN NEXT


Please!
If you are in possession of any related pictures, please contact me or send them to:
Swedish Holocaust Memorial Association, P.O. Box 12523, S-102 29 Stockholm, SWEDEN.