Föreningen för Janusz Korczaks Levande Arv This takes you to The Janusz Korczak Living Heritage Association home page. This takes you to the Korczak page. This takes you to The Chronical page. This takes you to the Lastway page.


Janusz Korczak ( 1878 - 1942 )

korczak gif Historien handlar om ett fotografi av Janusz Korczak, kanske det mest kända där han avbildats utan att övre delen av hans huvud är med.

Fotografens misttag? Korczak tittar på oss utan glasögon med något rynkad panna, med sitt karakteristiska skägg som har flera vita hårstrån på hakan och mörkare partier längs kinderna.

Under den internationella Korczakmötet i Jerusalem tog jag tillfälle till akt och försökte få fram från Korczaks barn vem som är vem på bilderna, dels på korten jag hade med mig från Sverige dels på dem som fotografen Szlomo Nadel ställde i Israel till mitt förfogande. Det var stort problem att identifiera personerna på fotografierna - barnen som nu var alla i pensionsåldern tittade på korten och snabbt identifierade lärarna och en del av personalen, kamrater och sig själva. På några bilder kunde de dock ej komma överens vem som är vem av barnen och grälade nästan med varandra. Det har ju gott över 55 år sedan dem sista bilderna har tagits.

I den här atmosfären (och i 30 graders värme) rullades ut en historia om den mest kända bilden av Korczak. Två av barnen Jakubek Dodiuk och Szlomo Nadel satt bredvid mig när jag ställde en oskyldig fråga Varför saknar doktor övre delen av huvud på denna bild? Senare det visade sig vara inte alls en oskyldig fråga, tvärtom !!!

Szlomo berättade för mig att det var på sommarkolonier eller på en utflykt som en välsinnad amatör fotograf Edek Poznanski följde med för visa för barnen hur man fotograferar. På den tiden foto-apparater var stora lådor där man exponerade en bild i taget. Negativen förvarades i speciella kassetter vars skjutlock drogs bort före bildtagningen. Efter att bilden var tagen sköt man igen locket och kunde därefter ta ut kassetten ut i dagsljuset. På det sättet förvarade man enskilda negativen tills dem framkallades.

Denna soliga dag skulle fotografen visa hur man gör bilder och använde Doktorn som motiv berättade Szlomo. Efter att ha gjord en exponering tog fotografen ut den tillslutna kassetten med negativet (med så kallad latent bild) och berättade för barnen att nu finns Doktors avbild i det lilla kassetten. Enligt Szlomo var det Jakubek som var så nyfiken att han i all hast öppnade lite av kassetten för att se glimten av Doktor men detta resulterade naturligtvis av exponeringen av den övre delen av bilden där tidigare fanns Doktors huvud.

Jakubek framförde att det var inte alls han, men Szlomo sa att visst att det var han... Jag föreslog för att tysta diskussionen att vi skulle titta på nästa, mindre kontroversiell bild.

BACK RETURN NEXT