The Janusz Korczak Living Heritage Association This takes you to The Janusz Korczak Living Heritage Association home page. This takes you to the Unesco 72 page. This takes you to the Misza page. This takes you to the Kktrelem page.

Misza gif

Michal vid en ceremoni i utrotningslägret Treblinka, år 1983. Bland 17.000 stenar med namn på orter från vilka de i Treblinka mördade kom ifrån, finns en sten som bär ett namn.

BACK RETURN NEXT