The Janusz Korczak Living Heritage Association This takes you to The Janusz Korczak Living Heritage Association home page. This takes you to the Yard Ground page. This takes you to the Misza page. This takes you to the Scouts page.

nowe wid gif

Första artikeln om Janusz Korczak, publicerat av Michal Wroblewski under pågående andra världskriget. Den svenska översättningen av artikeln finns i Krönikan 1996.

First article by Misza describing Korczak orphanage fate, published during WWII.

BACK RETURN NEXT