Föreningen för Janusz Korczaks Levande Arv This takes you to The Janusz Korczak Living Heritage Association home page. This takes you to the About page. This takes you to The Janusz Korczak Living Heritage Association home page. This takes you to the Dedication page.

25 års Jubileum


Föreningen bildades 1971 vid Lärarhögskolan i Stockholm. Läs artikeln "Om möten ..." skriven av Leif Mathiasson i "Lärarnas Tidning" nr. 10 för mer information.

This is a picture of the 25th anniversary of Janusz Korczak

BACK RETURN NEXT