Föreningen för Janusz Korczaks Levande Arv This takes you to The Janusz Korczak Living Heritage Association home page. This takes you to the Widnoregi page. This takes you to The Chronical page. This takes you to Korczak page.

Krochmalna 92 eller Jaktorowska 8


ww 2 icon "KROCHMALNA 92, tack!" Om man säger så till en taxiförare i Warszawa riskerar man att få åka länge, länge utan att hitta adressen. Janusz Korczaks barnhem ligger faktiskt på samma ställe som före andra världskriget, namnet på gatan har dock ändrats.

Janusz Korczakföreningar ute i världen har i brev till Warszawas borgmästare anhållit om att det gamla namnet på gatan skulle återinsättas - dock utan resultat. Så nästa gång ni försöker hitta Korczaks Dom Sierot , uppge Jaktorowska 8!

Själv har jag varit där för länge sedan, i mitten av femtiotalet, med min far - Michal (Misza) Wroblewski. Första gången jag åkte dit var det troligen före återinvigningen. Jag minns att jag var något orolig över att träffa föräldralösa barn. Vi gick in i byggnaden. Till min lättnad fanns inga barn där, bara några hantverkare som höll på att avsluta olika arbe-ten. Allting var nymålat och ljust. Vi gick runt, pappa i översteuniform, höll mig i handen och visade sovsalar, matsal med mera. Han träffade en kvinnlig föreståndare, pratade en längre stund med henne och så lämna-de vi hemmet. Inte ett ord om Korczak eller hur det var förr. . . Nästa gång jag var där var det i början av sommarlovet. Barnen hälsade varmt på min far och tittade snett på mig.

JAKTOROWSKA 8 är således den nya adressen. Huset är detsamma, nu 83 år gammalt. Det är mycket som är likt de ursprungliga ritningarna - det som saknas är Korczaks rum på vindsvåningen. Denna del av huset hade träffats av en brandbomb under andra världskriget och har ej restaurerats till sitt ursprungliga skick.

Efter kriget var det olika institutioner som hade sitt säte i huset. Bland annat fanns där Journalistklubben för stadsdelen Wola. Det var faktiskt journalister som kom med iden att husets ursprungsfunktion skulle återställas. Detta dels med tanke på det historiska, dels med tanke på det faktiska behovet av barnhem efter kriget. De vände sig till min far, Igor Newerly och hans fru Abramowicz (tidigare barnhemsbarn) som drog igång processen, vilket resulterade i det Statliga Barnhemmet nr. 2 med Korczaks namn. Man hade lyckats utöka gården med intillliggande fabrikstomt.

Huset ligger numera rätt så centralt i Warszawa. Men när Korczak planerade det, låg tomten i stadens utkant med åkermark, små verk-städer och ölbryggerier glest spridda längs gatan. Tomten köptes 1910 utav "Föreningen - Hjälp till föräldralösa" (Towarzystwo Pomocy dla Sierot) för 24 000 rubel av insamlade pengar.

Korczak medverkade själv aktivt vid projekteringen av huset, som ritades av arkitekten Henryk Stifelman. Med tanke på sitt ändamål ville Korczak att huset skulle byggas enligt de högsta dåvarande normerna för sovsalar, kök, och sanitära utrymmen. Huset blev klart 1912 och kostade 114 000 rubel. Samma år skedde inflyttningen av över hundra judiska barn som var helt eller delvis föräldralösa. Korczak bestämde sig för att satsa helhjärtat på fostran av barn, stängde sin läkarpraktik och flyttade till barnhemmets vindsvåning. Under mellankrigstiden byggdes ytter-ligare ett barnhem i Korczaks regi, för kristna barn i en stadsdel i norra Warszawa som kallades Bielany. Korczak bodde i huset fram till november 1940, då Warszawas Getto inrättades. Huset på Krochmalna 92 hamnade utanför gettogränsen, me-dan resten av Krochmalnagatan blev inkorporerad i gettot. Korczak och 200 barn flyttade då till handelsskolans lokaler vid Chlodnagatan 33. Nästa flyttning skedde till Judiska Handelsbyråns hus vid Sliska 9/ Sienna 16-kvarteret. Genom de hus på Siennagatan som hade ojämna nummer, fanns det möjligheter att illegalt, med livet som insats, komma ut ur gettot till den s.k. ariska sidan. Det var från huset på Sliska/Sienna(gatan) som deportationen av Korczak med 200 barn och personal ägde rum den 5 augusti 1942. Efter kriget har man haft planer på att bygga till ett extra våningsplan och göra ett museum där. Professor Syracuss var den drivande kraften bakom denna idé. Tyvärr visade det sig, att husets konstruktion inte tillät en sådan tillbyggnad.

Dagens Krochmalna(gatan) 92, under adressen Jaktorowska 8, fungerar fortfarande som ett barnhem och vår förening har fortlöpande kontakt med det.

Romuald Wroblewski

BACK RETURN NEXT